THE CURVE BUILDING - KRAAINEM

Bouwheer : ARTHUS nv - Wetteren

Opdracht : Realiseren van een verkaveling met zes bouwloten waarvan één lot voor een appartementsgebouw.

Concept : Verdelen van het bouwterrein tot zes loten, waarvan vijf loten voor klassieke gekoppelde woonhuizen en één lot voor een appartementsgebouw.

Het appartementsgebouw heeft een lange uitgerekte afgeronde vorm evenwijdig aan de voorliggende zeer hellende straat. Het gebouwvolume is opgebouwd uit drie niveaus: het kelderniveau bestaande uit een aantal commerciële ruimten en parking met kelderbergingen. De beide bovengrondse niveaus omvatten diverse appartementen en studio’s met één, twee en/of drie slaap-kamers. Op tuinniveau zijn alle woonheden voorzien van privé-tuinen en op de verdieping van privé-terrassen.

Het volume en de diverse gevels zijn opgebouwd uit gemetste volumes afgedekt met lange raamstroken en een zinken dakafwerking.

Oppervlakte : 1.995 m²

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant
Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten