Architect Luke Vanhooren

Architectengroep Karro – Vanhooren Luke kende in de loop der jaren een gezond groeiproces van kleinschalige projecten tot middelgrote en grote projecten, ‘zonder’ het ene door het andere te vervangen. We zijn zowel actief in de verbouwing- en restauratieprojecten als nieuwbouwprojecten van particuliere woningen, als in groepswoningen, overheids- en publieke projecten. Dit maakt ons team zeer flexibel en thuis op verschillende terreinen van het architecturale landschap.
Architectuur is meer dan het produceren van beelden, ruimtes of het bedenken van technische oplossingen. Het is een complex proces waarbij op verschillende schaalniveaus gezocht wordt naar een synthese, vanaf de stedenbouwkundige dimensie tot het nauwkeurig detailleren van elk bouwonderdeel. Ook het financiële aspect en de technische oplossingen hebben invloed op het uiteindelijke resultaat.
Karro is op deze wijze uitgegroeid tot een multidisciplinair team waar naast de visie ook het vakmanschap centraal staat, bijgestaan door een netwerk van specialisten (stabiliteit, HVAC, infrastructuur, veiligheidscoördinatoren, EPB-verslaggeving, 3D, …).
Het architectenbureau beschikt over de kennis en het vermogen om het bouwproces te sturen en ervoor te zorgen dat het geheel meer wordt dan de opstelsom der onderdelen. Het beheerst de vaardigheid om een veelheid aan zeer uiteenlopende factoren bij elkaar te brengen tot een eindresultaat dat meer is dan het afleveren van een aantal kubieke meters bruikbare ruimten.
Ieder project is steeds het resultaat van een intense creatieve zoektocht die moet resulteren in een meerwaarde voor de eindgebruiker. Om het loutere functionele te overstijgen introduceert de architect thema’s in zijn werk. Dit kan op verschillende wijzen gebeuren, op het vlak van vormgeeflijke elementen of op het vlak van materiaalgebruik. Het realiseren van een ontwerpidee vraagt veel energie, en beheersing om de essentie te behouden en te verwerken in het eindresultaat. Het transporteren van een idee naar een verrassend visueel geheel blijft de uiteindelijke doelstelling.